Algoritme for å knytte vennskap

We were impressed by their work efficiency, excellent product quality and customer service. Based on our experience, ESN Bergen highly recommend BustByte’s services and products.
- ESN Bergen

Hvert år strømmer det til hundrevis av utvekslingsstudenter til Bergen. Erasmus Student Network hjelper disse studentene med å bli integrert i det norske studentmiljøet.

Å flytte alene til et ukjent land virker nok skummelt for mange. Erasmus Student Network fant ut at de kunne senke terskelen for å inkludere utvekslingsstudenter ved å tildele dem lokale «buddies».

"Like barn leker best", men hvordan finner like barn hverandre? Vi fikk i oppgave å lage en effektiv algoritme som dannet optimale par, basert på variabler som kjønn, språk, utdanning og interesser.

Algoritmen har i skrivende stund hjulpet over 300 utvekslingsstudenter i å knytte vennskap.